Stratosfäärilennu õpik on saanud olulise lisa!

Uuendatud versioon õpikust sisaldab lõpuosas nüüd ka logiandmete analüüsi ja lennu graafikute koostamise peatüki. Kui olete andmed kokku kogunud aga midagi peale ei oska hakata, siis sellest leiate tublisti abi – materjal ise asub sektsioonis “Abimaterjalid stratosfäärilennutajale”.

Märkimisväärne on peatüki puhul asjaolu, et selle valmimise eest kandis hoolt võrgustiku liikmeskond – koostajaks on Kosmosekoolide võrgustiku õpilane, äsja gümnaasiumi lõpetanud Jarl Patrick Paide, keda ootavad ees uued kõrged sihid matemaatika maailmas. Toimetaja on vabatahtliku töö korras Jaanus Leoste.

Lisa kommentaar