Paide Gümnaasium

Paide Gümnaasium on Kosmoseprogrammi üks partnerkoole. Programmis osalemisega soovib kool anda panuse Eesti teaduse arengusse. Kosmosekoolide programmiga loodame õpilastele pakkuda tegevusi programmeerimise, inseneeria ning loodusteaduste ainevaldkonnas üldisemalt. Seda selleks, et võimendada õpilaste huvi looduse ja teaduse vastu. Loomulikult on hindamatu väärtusega programmist saadavad koostöökogemused.