Paide Gümnaasium

Paide gümnaasiumi programmeerimistiim töötamas oma algoritmilise mõtlemise kallal. Lennuni sel korral eriolukorra tõttu kahjuks ei jõutud.

Paide gümnaasiumi poolt on koolitustel osalenud 2 õpetajat. Kolmas, ajutise lepinguga juhendaja, on läbi viinud stratosfäärilendude kursuse 15-le õpilasele, mille tulemusel eriolukorra tõttu kahjuks küll lendu ei sündinud. Kool kavatseb juhtkonna toetusel tegevusi igal võimalusel käigus hoida – kooli direktor on üks Kosmosekoolide võrgustiku ellukutsujaid.

Varasemalt tarkvaraarenduses töötanud Paide koolijuht kirjeldab enda koolitustel osalemise kogemust kui mõjutust, mis pani teda teisiti tajuma teaduse ja hariduse koostöö võimalusi:

„See kogemus on andnud minule veendumuse, et sellisel tasemel teadlaste kaasamine üldhariduskoolide õppetöösse on võimalik ning vaid väike samm edasi oleks öelda, et see on lausa vajalik. Õpilane võib näha enda kümne aastast tulevikku nendes inimestes ja teadus on temale tehtud kättesaadavaks. Need projektid (lennud) toovad teadlast kindlasti põhikooli ja gümnaasiumi astmele lähemale.“