Pärnu Ülejõe Kool

Pärnu linnas on võrgustikuga vabatahtlikult liitunud Pärnu Ülejõe põhikool. Ülejõe koolist on koolitustel osalenud 1 õpetaja, üks vabatahtlik juhendaja ja üks õpilane ning neil on õnnestunud läbi viia edukas stratosfääri lend 2019. aasta kevadel https://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/uudised/665-paernu-uelejoe-pohikooli-astub-sammu-kosmosesse

Pärnu Ülejõe kooli juhendajal on jagada võrgustiku kogemuse kohta mitu mõtet:

„Esimese asjana tuleb meelde kogukond – see oli sünergiat tekitav, et nii palju inimesi tegeleb sellega, et põhikooli tasandil selline asi korraldada ja toimima panna. Kogukonnas on alati lihtsam areneda ning üksteist aidata ja toetada.

Meie kogukonna liikmed olid väga erinevatelt tasanditelt, põhikooli õpilastest õpetajateni. Minu enda jaoks oli kõik põnev ja mulle on meelde jäänud põnevaid asju.  Õpilaste jaoks oleks praktiliste tegevuste osakaal võinud suurem olla.  Näiteks nööri otsa riputatud stratosfääri mudel andis väga hea pildi ette atmosfääri kihtidest, samas ettekanne sel teemal ja mõõtmiste tegemistest oli veidi teoreetiline.“

Juba teisel ühisel koolitusel oli Ülejõe valmistanud ette oma lennu korpuse, mis oma professionaalse väljanägemisega näitas, kuivõrd tõsiselt tiim asja võtab.

Koolitustel osalemine ja töö koolis ei jõudnud tihtilugu juhendajate endi ringist kaugemale, mistõttu väärib selle kogemuse põhjal analüüsimist, mismoodi saab edukamalt õpilasi tegevustesse haarata. Koolitustele saadud kasu hindamiseks pakub Ülejõe tehnoloogiaõpetaja ja lõimingu eestvedaja kaks mõõdupuud:

„Üks on hetkel tekkinud ilme ja emotsioon, teine kasulikkus, mis säilib mõne aja pärast. Kohapeal ei oska ehk teadmisel nurgast kinni võtta ja sellega midagi peale hakata, aga hiljem millegi üle otsustades või õppetundi planeerides või õpilane või õpilane midagi peale hakata.  Kui sellest seltskonnast mõnigi on tänu saadud kogemusele seotud selle valdkonnaga, on see juba väga suur edulugu. Kasu on lõigata edaspidi – ma ei usu, et see asi tulevikku mõjutamata mööda läheks. Hinnatud koolitajate nägemine ja kogemine on olnud kindlasti eriline ja omaette tunnustus meile endile.“