Jõhvi Gümnaasium

Jõhvi gümnasistid Roland Raidma ja Henri Lemmats teevad viimaseid ettevalmistusi enda uurimistöö raames üles saadetava kosmosesondi korpuse kallal. Juhendaja Airika Andruse abiga sai töö ka edukalt kaitstud.

Jõhvi gümnaasiumist on koolitustel osalenud 1 õpetaja (kellele hiljuti lisandus ka teine, abistav juhendaja) ja 5 õpilast. 2 koolitustel osalenud õpilast tegid ka enda uurimistööd stratosfäärilennu teemal ja viisid sellega kaasnevalt läbi ka oma esimese lennuprojekti. https://johvig.ee/uudised/johvi-gumnaasiumi-esimese-sondpalli-lennutamine-stratosfaari

Jõhvi juhendaja on esimeses järjekorras kompetentne arvutite vallas ja selles osas sai ta õpilasi abistada. Koolituste sisu kirjeldab juhendaja kui spetsiifilist ja antud uurimistööde kontekstis abistavana:

„Koolitustel oligi üks suur koostöö – kui midagi oli, sai teistelt küsida ka. Alguses oli päris raske, aga kui osalejate endi seas olid toimunud mõned lennud ära, tuli palju teadmisi, kuidas asi käib. Kuna meil oli see uurimistöö jaoks väga aktuaalne, siis meist ei läinud koolituste sisu üldse mööda.“

Uurimistöö ühe autori, 11. klassi õpilase jaoks oli võrgustikus ja koolitustel osalemine endalegi ootamatult ette juhtunud proovilepanek:

„Ma tahtsin end proovile panna ja näha, et ma täiesti võhivõõra teemaga toime tulen. Võrgustik aitas palju, rääkisid ju oma ala tippteadlased Eestis ja nad üritasid sisu hästi lihtsalt edasi anda. Kui meil olid mingid probleemid, siis saime alati abi neil üritustel. Viimane koolitus, kus oli murede lahendamine tagantjärgi, seal saime ilmselt kõige rohkem tehtud üldse. Koolitused olid kindlasti tasemel.“

Kuna tegu on gümnaasiumiga, on selle kooli puhul kavatsus kaasata edaspidi juhendamisse ka kogenud õpilasi, kellel lennukogemus olemas.