Toetajad

Tallinna Tehnikaülikooli Kosmoseprogramm

Eesotsas teadlastega, kes juhivad Eesti satelliitide Koit ja Hämarik koostamist ja orbiidile viimist – Rauno Gordon, Eiko Priidel ja Martin Simon – on TTÜ teinud erakordset koostööd nii Võrgustiku koolitamise, Stratosfäärilennu õpiku loomisel kui stratosfäärilendude korraldamisel füüsilise abistamisega pingelistel hetkedel. Koostöö on kujunenud paari aasta jooksul vastastikkuseks ning laotanud viljaka pinnase, et koolid saaksid õppida oma ala tippinseneridelt ning nemad õppida omakorda noortega töötamise kaudu, kuidas oma teadmiseid üldhariduse ja ühiskonnaga jagada.

TÜ Tõravere observatoorium

Alates Võrgustiku sündmuste võõrustamisest kuni loani enda katselaborites teste korraldada ning vajadusel andmeside kinni püüdmisel tuge saada, on Tõravere kujunenud tasapisi, kuid kindlalt üheks olulisemaks partneriks, kelleta oleks mõnigi Võrgustiku lend või sündmus täbarasti lõppenud. Observatooriumi töötajad eesotsas Mari ja Viljo Allikuga ning Tanel Liiraga on oma sooja abikäe ulatanud ning pakuvad tänaseks asendamatut tuge.

Perekond Leoste

Janika, Jaanus ja Karl Leoste on ühiselt aidanud viia koolid olukorda, kus nende programmeerimisoskused on tublisti lähemal stratosfääri pardaarvuti ja sellega seonduva andmeside juhtimisele. Lisaks sellele oli neil juhtiv roll Stratosfäärilennu õpiku koostamisel alates esimestest peatükkidest kuni trükki saatmiseni. Kontakt võrgustiku ja selle perekonna vahel püsib tugevana.

Innove ja Keskkonnaministeerium

Innove rahastatav Kosmosekoolide Võrgustiku Loomise projekt on pannud tugeva aluse, et 10 kooli saaksid põhjalikult koolitatud, endale vajaliku tehnika ning koostööks vajalikud vahendid ja mobiilsuse. Lendude pardal toimuvate katsete sisulist arendust toetavad mitmed väiksemad rahastuspaketid. Näiteks on eeskuju toonud Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakond, eriti sealne juht Getlyn Denks, kes usaldas Väätsa noori kliimateemalisi uurimusi tegema.

Getlyn, kes võimaldas arendustööl koolides hea hooga edasi kihutada, on pildil vasakult teine.