Merivälja Kool

Merivälja koolist on koolitustel osalenud 3 juhendajat. Koolil on olnud raskusi projekti teostamisega ja püsivate tegevuste käivitamisega. Selle kompenseerimiseks oleme võtnud eesmärgiks, et vabatahtlikult hiljem võrgustikku astunud ja samuti koolitustel osalenud Nõmme põhikool (1 juhendaja, 5 õpilast) viib oma lennuprojekti läbi Merivälja kooliga ühiselt.

Merivälja koolis on pikaaegselt tegutsenud ka astronoomia ring, mida on juhendanud kooli endine õpetaja Mart Kuurme. Sellel koolil on aga koosseisu vahetuse tõttu raske just informaatika-alase juhendamisega. Seepärast on hea, et Merivälja kooli toetava Nõmme grupi juhendaja ja elukutseline programmeerija Hasso Tepper on äärmiselt kogenud just infotehnoloogia teemadel ning alustanud omapoolseid edasiarendusi raadioside ja missiooni juhtarvutite teemal.

Seda, et lahkunud õpetaja oli pädev arvutite alal ning kooli jäänud juhendaja loodusteadustes, on  näha ka viimase kommentaaris koolituste kohta:

„Kõik oli praktiline – me tegime seda, mida me lõpuks pidimegi tegema hakkama. Programmeerimise teema käis mul üle pea aga seire teema oli õpingutest mulle tuttavam ja huvitav. Programmeerimise poole pealt ma vähemalt tean nüüd, kust ma leian mingeid asju.“

Sama õpetaja näeb esmatähtsana, et saaks koolis käivitada mitteformaalse huviringi huvilistest õpilastest:

„Kosmosekoolide tegevus kategoriseerub huviringi alla. Ma arvan, et see mitteformaalne suund ei ole hetkel väga arenenud – eriti kosmose ja tehnoloogia huviringide pool.“

Kõige värskematel kosmosekoolide stardiüritustel on Nõmme grupp kõrget aktiivsust näidanud ning seda vaadates paistab, et Merivälja ja Nõmme ühine projekt ei ole enam kaugel.