Pärnu Vanalinna Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste panus 2019. aasta festivali seisnes muuhulgas ka töötubade korraldamisega kõige pisematele festivalil osalejatele.

Pärnu Vanalinna põhikoolist osales koolitustel ja teistel üritustel 2 õpetajat ja 5 õpilast. Kuigi kool ise pole oma lendu veel ellu viinud, on nad aktiivselt panustanud ürituste, sh- teadustöötubade korraldamisse, eriti 2019. aasta festivali tiimis. Õpilaste ettevalmistustööd üheskoos Pärnu Ülejõe kooliga on kajastatud: https://parnu.postimees.ee/6481433/kahe-siinse-kooli-opilased-suunduvad-kosmosesse

Vanalinna põhikooli juhendaja jaoks jätkus soovi tegutseda, kuid teod jäid pigem ajapuuduse taha:

„Iga kord, kui me koolitustel käisime, sain ma hästi palju kasulikku infot ja mõtteid. Koolitustel kohapeal teen kümneid märkmeid ning tundsin end hästi asjaliku ja vajalikuna. Kui aga kooli tagasi jõudsin, sain aru, et muude kohustuste tõttu pole see väga hästi võimalik.“

Kahe juhendaja koostöös oli ka koolitustel tehtavad tegevused neile hoomatavad – üks juhendas informaatika poolt, teine loodusteaduslikku osa. Põhilise elamusena koolitustelt tuuakse välja võimalus näha, missugust teadust Eesti pinnal tehakse:

„Mul polnud varem aimugi, et üks noor tüdruk tegeleb satelliitide kosmosesse saatmisega. Õpilased ka nägid, et teadus pole mingi kauge asi ja meie omad inimesed Eesti väikestes kohtades teevad sellist teadust. See on andnud hästi palju ideid ja tahet, et mistahes teema juures midagi praktilist teha.“

Õpilase jaoks, kes tiimis tegevust juhtis ja enim vastutust võttis, olid osad kohtumised raskesti hoomatavad, kuid see oli isemoodi vaimne treening:

„Koolitused olid üldiselt head, mulle meeldis väga kindlale teemale mõnda aega keskenduda. Meenub, et esimene kohtumine oli tehniline ja aeganõudev – oli sellist informatsiooni, mida ma ei osanud haakuma panna oma teadmistega ning ei saanud sellest seetõttu aru. Aga ka see oli õpetlik – õppida enda jaoks eristama olulist ebaolulisest.“

Pärnu linnas on võrgustikuga vabatahtlikult liitunud ka Pärnu Ülejõe põhikool. Ülejõe koolist on koolitustel osalenud 1 õpetaja, üks vabatahtlik juhendaja ja üks õpilane ning neil on õnnestunud läbi viia edukas stratosfääri lend 2019. aasta kevadel https://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/uudised/665-paernu-uelejoe-pohikooli-astub-sammu-kosmosesse