Meist

Eesti Kosmosekoolide Võrgustik võib koosneda kuitahes paljudest koolidest, ent alati jääb see ühendus seisma selle eest, et saaksime hariduselus osalejaid elulise teaduse ja praktikutega koostöö kaudu rikastada. Allpool saab lugeda väljavõtteid 2020. aasta kevadel valminud Kosmosekoolide Võrgustiku tegevuskavast 2020+, mis kirjeldavad ühenduse sisu ja sihte.

Visioon

Kosmosekoolide Võrgustik on hariduse ja kodanikuteaduse ühendus, mille liikmed tegutsevad hariduse, teaduse ja ettevõtluse üleselt selle nimel, et loodusteadused ning kosmose ja aeronautika valdkonnad leiaksid kompetentse ja vastutusvõimelise järelkasvu. Hariduslike tegevuste kavandamisel arvestatakse, et loodud uurimustulemusi saab kas potentsiaalselt või otseselt kasutada sisendina otsuste vastu võtmisel rikkaliku elukeskkonna ja ühiskonna heaolu huvides.

Missioon

Kosmosekoolide Võrgustik tegeleb:
a) liikmete koolitamise ja oskusteabe vahendamisega kosmose, aeronautika ja nende valdkondadega külgnevate kaasaegsete tehnoloogiate aladel;
b) võimaluste loomisega õpilastele ja nende juhendajatele, et omandatud oskused leiaksid elulistes situatsioonides kogenud praktikute ja teadlaste juhendamisel rakendust;
c) praktikute ja teadlaste toetamisega, võimaldamaks neile kokkupuudet hariduselu ja õpilastega;
d) kodanikuteaduse projektide teostamisega ühiskondlike ja elukeskkonda puudutavate hüvede tagamiseks;
e) ühenduse tegevusalaga seotud õppematerjalide ja uurimuste loomise ja levitamisega ühiskonnas;