Kosmosekoolide võrgustiku töörühm toimetab suvel koostöös Tõravere observatooriumi ja Tartu linnaga!

Jaan Poska gümnaasiumi, Elva gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli ja veel mõne kaaslase osavõtul on moodustatud koolideülene tiim, kes asub 2020. aasta suvel kontoriga Tõravere observatooriumis ja toimetab seal lisaks mõne stratolennu ettevalmistusele ka ühe väga rakendusliku ja avalikku huvi teeniva kaugseire projekti kallal.

Kosmosekoolide kontor Tõravere observatooriumis, kus noored teevad teadust isegi suviti. Pildil ühed lahendamas raadioside küsimusi, teised käivitamas valgusreostuse seire kaameraid.

Nimelt kavandame Tartu linna valgustingimuste seiret, ehitades selleks multispektraalse kaameralahenduse ning seirates suure valgusräigusega objekte. Juhendajateks sellel alal on astronoomia, kaugseire kui ka eluslooduse eksperdid. Tegu on kodanikuteaduse projektiga ja see täidab täiendava keskkonnamõju hindamise ülesannet, mis mõnede objektide puhul on selgete puudujääkidega.

Vaated Raadi järve äärest valguslahendusele, mis on kõiki soovitusi ja mitmeid nõudeid eiranud ning esitletav valgusega risustamise musternäidisena Tartu linnas.

Hea meel on tõdeda, et esimesed kohtumised Tartu linnaga ja TÜ Tõravere teadlastega on loonud koosmeele, et teema uurimine on oluline ja väärib meie kõigi tähelepanu, olgu huvi esmajoones majanduslik, tervisega seonduv, tehnilist või ökoloogilist laadi.

Lisa kommentaar